Ceník

Cena velké většiny řemeslných prací, se odvíjí individuálně od jejich náročnosti a není proto možné stanovit přesný ceník služeb. Z tohoto důvodu je vždy třeba také individuální cenová nabídka pro daný typ rekonstrukce nebo stavebních úprav. Konečnou cenu pak určuje až reálně odvedená práce a spotřebovaný materiál. Standardem pro přehlednost a přesnost konečné ceny je vedení stavebního deníku, který je po celou dobu realizace zakázek k nahlédnutí pro investora u zhotovitele.